Gilan Qida

Kompot

Kompot – meyvə dilimlərindən və şəkər siropundan hazırlanmış, sterilizasiya edilerek germetik qablaşdırılan desert içkisidir. Kompot çox qısa texniki prosedurla hazırlanandığından meyvələr oz təbii formasını, iyini, dadını və vitaminlərini bütünlükdə qoruyub saxlayır.